Löytynyt Karjalohjalta. Tiedustelut Lesy 0456041818
(Löytöeläin nro. 822)
Kuva