Löytynyt Lohjalta. Tiedustelut Lesy: 0456041818
(Löytöeläin nro. 1004)
Kuva