Tule mukaan Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen hallitukseen!

Lesyn hallituksessa pääset vaikuttamaan Lohjan alueen lemmikkieläinten hyvinvoinnin edistämistä entisestään, sekä kehittämään lohjalaista löytöeläintoimintaa. Uudet hallituksen jäsenet ja uusi puheenjohtaja valitaan erovuoroisten tilalle Lesyn syyskokouksessa 5.11.

Asetu ehdolle hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi lähettämällä ytimekäs esittely ja kuva itsestäsi 28.10. mennessä osoitteeseen lesy@lesy.fi. Kaikki esittelyn määräaikaan mennessä lähettäneet ehdokkaat esitellään Lesyn kotisivuilla osoitteessa www.lesy.fi. Ennakkoilmoittautuminen ei ole pakollista. Voit esittäytyä ja asettua ehdolle myös syyskokouksessa.

Hallitustyöskentely sopii Lesyn jäsenille, jotka eivät halua seurata sivusta, vaan haluavat itse aktiivisesti vaikuttaa, kehittää ja parantaa Lesyn toimintatapoja ja eläinten asemaa Lohjalla. Hallituksen jäsenenä sinulla on mahdollisuus ottaa kantaa ja nostaa esille tärkeänä pitämiäsi asioita. Pääset vaikuttamaan Lesyn toimintaan hyvin konkreettisesti.

Hallitus koostuu syyskokouksessa valitusta puheenjohtajasta, kuudesta varsinaisesta jäsenestä sekä 1–3 varajäsenestä. Puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi vuosi ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan on oltava yhdistyksen jäseniä ja yli 18-vuotiaita.

Lohjan eläinsuojeluyhdistyksessä puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, ja hallituksen jäsenen kausi kaksi vuotta. Kaudet menevät kalenterivuosien mukaan, niin, että uusi toimikausi alkaa aina ensimmäinen tammikuuta. Nyt valittava hallitus aloittaa toimintansa siis 1.1.2019.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toiminnasta

Hallituksen puheenjohtaja johtaa keskustelua hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana, jolloin hän johtaa myös yhdistystä, eli suurempaa joukkoa vapaaehtoisia toimijoita ja jäseniä, sekä toimii yhdistyksen edustajana median ja lohjalaisten suuntaan. Hyvän puheenjohtajan sosiaalisia taitoja ovat vuorovaikutustaidot, toiminta luottamuksellisesti, avoimesti ja jämäkästi sekä se, että puheenjohtaja korostaa toiminnan merkityksellisyyttä. Puheenjohtajan tehtävä tarjoaa oivia mahdollisuuksia oppia uutta ja viedä yhdistyksen tehtävää eteenpäin yhdessä koko hallituksen kanssa.

Puheenjohtaja, kuten muutkin hallituksen jäsenet saavat syyskokoukselta tehtävän hoitaa yhdistyksen johtamista käytännössä, sillä hallitus on yhdistyshallinnon toimeenpaneva elin. Osan tehtävistä hallitus delegoi tiimeille, joiden toimintaa hallitus valvoo. Osan tehtävistä hallitus hoitaa itse, pääosin kokouksissa asioista keskustelemalla ja päättämällä. Hyvä hallituksen jäsen on rationaalinen eli käyttää päätöksenteossa järkeään. Tämä tarkoittaa tavoitteiden asettamista, ohjausta, palautteen antamista ja toiminnan tietoista kehittämistä yhdessä muiden hallituksen jäsenten ja muiden yhdistyksen toimijoiden kanssa. Hallituksessa jokainen jäsen saa ilmaista suoraan, vilpittömästi ja tarkoituksenmukaisesti omia halujaan, mielipiteitään ja käsityksiään. Yksittäisten jäsenten puheenvuorojen pohjalta, tarvittaessa äänestämällä, muodostetaan hallituksen mielipide, joka ohjaa yhdistyksen toimintaa.

Niina

puheenjohtaja@lesy.fi